KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Thăm và làm việc với Khoa Thương mại điện tử ĐH Kinh tế , Đại học Đà Nẵng


Nằm trong chuyến công tác tại Miền Trung (Thăm và làm việc với FPT Software Đà Nẵng, Khoa CNTT- Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Khoa Thống kê tin học và Khoa Thương mại điện tử Đại học Kinh tế Đà Nẵng) nhằm mục tiêu Cập nhật các chương trình đào tạo Ngành Hệ thống thông tin quản lý và Ngành Công nghệ thông tin (cập nhật lớn sau chu kỳ đào tạo 4 năm), đồng thời Kết nối và xây dựng mạng lưới hợp tác nghiên cứu và hợp tác đào tạo giữa các Đại học khu vực Miền Trung.

Ngày 11.6.2020. Đoàn công tác của Khoa Công nghệ thông tin đã có buổi làm việc, trao đổi cơ hội hợp tác với khoa Thương mại điện tử – Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.


Khoa thương mại Điện tử trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN mới được thành lập 01/2018, trên cơ sở Bộ môn Kinh doanh Thương mại thuộc khoa Thương mại và Chuyên ngành Thương mại Điện tử thuộc khoa Thống kê – Tin học.

Tại buổi làm việc, Ông ThS.GVC Nguyễn Văn Chức, Phó Khoa TMĐT (đại diện lãnh đạo Khoa)  cùng các Thầy, Cô khác đã rất cởi mở trao đổi, thống nhất các vấn đề hai bên cùng quan tâm, như: Xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp ứng dụng, ngành HTTT Quản lý, Ngành Thương mại điện tử; Xây dựng các nhóm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Hợp tác trong triển khai các hoạt động học tập, thực tập của SV 2 Khoa; Hợp tác trong triển khai các hội thảo, hội nghị khoa học.

[Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Nha Trang]

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN