KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Tham dự Hướng nghiệp và tuyển dụng Công ty FPT Software Đà Nẵng


Tham dự Hướng nghiệp và tuyển dụng Công ty FPT Software Đà Nẵng (15g30- Thứ 6, 24/04/2015)
16/04/2015 10:44:51 SA

Vào ngày 24 và 25/04/2015, Công ty FPT Software sẽ tổ chức buổi hướng nghiệp và tuyển dụng tại Khoa Công nghệ Thông tin. Kế hoạch thực hiện như sau:

1) 15g30 ngày 24/04/2015 (thứ 6 tại Hội trường 1): Tổ chức giao lưu hướng nghiệp tại Hội trường 01 (Cơ hội nghề nghiệp tại FPT SOFTWARE, Du học Nhật bản cùng FPT SOFTWARE) cho tất cả các sinh viên Khoa CNTT với nhiều phần quà tặng hấp dẫn.
2) Ngày 25/04/2015: (thứ 7 tại G6-303 – buổi sáng 8g00 – buổi chiều 2g00) Tổ chức thi và phỏng vấn tuyển dụng cho các sinh viên năm 3 và năm 4 của Khoa CNTT. Đề thi gồm 4 môn trắc nghiệm (IQ: 20p, GMAT: 30p, Anh Văn: 60p và Chuyên môn (Java/.Net): 40p) + phỏng vấn sau khi thi.

Các sinh viên các lớp 53CNTT, 54CNTT, 54C.CNTT có nguyện vọng tuyển dụng làm việc tại công ty FPT sau khi tốt nghiệp (hoặc tham gia để biết cách thức tuyển dụng của các công ty) đăng ký tham dự với lớp trưởng. Lớp trưởng lập danh sách và gửi về Khoa trước ngày 21/03/2015.

Trân trọng kính mời toàn thể sinh viên Khoa CNTT tham dự buổi giao lưu hướng nghiệp tại Hội trường 1, ngày 24/04/2015, 15g30.

      Vào năm 2013: Công ty FPT Software Đà Nẵng đã có 01 đợt tuyển dụng tại ĐH Nha Trang cho khóa K51 và K52. Kết quả hiện nay 10 sinh viên 2 khóa trên đang làm việc tại công ty và có sinh viên đã tham gia du học Nhật Bản. Ngoài ra còn có các Khóa 47, 48, 49 đang làm việc tại công ty

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN