KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Thăm và làm việc với các trường Đại học và Doanh nghiệp phần mềm tại TP HCM


Trong khuôn khổ các hoạt động cần làm đề xây dựng CTĐT định hướng nghề nghiệp ứng dụng. Ban chủ nhiệm CTĐT của Khoa Công nghệ thông tin đã thăm và làm việc với các Đại học và Doanh nghiệp phần mềm phía Nam.

Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc tế và Đại học Thủ dầu một, thăm và làm việc với các doanh nghiệp phần mềm như Fujinet System, TMA Solution và FPT Software TP HCM

 

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN