KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Thỏa thuận Hợp tác với TMA Solution Bình Định


Nhằm khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện học tập, thực tập, cơ hội việc làm cho sinh viên, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác đào tạo giữa doanh nghiệp với nhà trường, ngày 7 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở TMA Solution Bình Định (TMA Innovation Park), lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang – PGS.TS Trang Sĩ Trung và Tổng giám đốc TMA – Ông Nguyễn Hữu Lệ đã cùng nhau ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 đơn vị.

 

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN