KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Tổng kết lớp học miễn phí về Cơ sở dữ liệu, Oracle PL/SQL và tiếng Anh giao tiếp


Được sự giới thiệu của Phòng Hợp tác đối ngoại, Cô Nguyễn Trương Minh Ánh và chồng là Fred Raymond (sinh sống tại nước Mỹ), Được sự đồng ý của Nhà Trường và Khoa CNTT, 2 tình nguyện viên đã đến Trường Đại học Nha Trang và hỗ trợ miễn phí cho SV kiến thức về Cơ sở dữ liệu, Oracle PL/SQL và tiếng Anh giao tiếp (nói, nghe, sửa cách phát âm cho chuẩn, cách sử dụng câu/chữ, …).

Các nội dung giảng dạy đã được hai tình nguyện viên thảo luận và có sự thống nhất của Khoa CNTT. Lịch học các lớp đã diễn ra liên tục trong 6 tuần, từ ngày 26/2/2019 đến 5/4/2019, cụ thể như sau:

  •    Lớp Database: Học Thứ 3, Thứ 5 tại phòng G8.201, thời gian: 14:30 – 17:00.
  •    Lớp Oracle PL/SQL: Học Thứ 4 tại phòng G8.201, thời gian: 14:30 – 17:00.
  •    Lớp Tiếng Anh: Học Thứ 3, Thứ 4 và Thứ 5: 18:30 – 19:30 tại Câu lạc bộ SV.

Đây là hoạt động hợp tác trong đào tạo rất có ích, giúp cho SV Khoa CNTT hiểu sâu về kiến thức chuyên ngành và là cơ hội để trao đổi học thuật, nâng cao trình độ chuyên môn của một số giảng viên dạy hai học phần “Cơ sở dữ liệu” và “Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu”. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tốt cho SV (không chỉ SV của Khoa CNTT) trao dồi thêm kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, đồng thời những SV có kết quả học tập cao và tiếng Anh tốt sẽ được hỗ trợ tìm học bổng ở Mỹ.

Trải qua thời gian hướng dẫn của GV và học tập của Sinh viên, lớp học đã kết thúc và sinh viên nhận được nhiều kiến thức bổ ích từ lớp học.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi tổng kết quá học với việc báo cáo/vấn đáp các dự án của một số nhóm sinh viên tham gia khóa học

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN