KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Lần thứ 2 liên tiếp Đội tuyển CĐS-NTU vượt qua vòng sơ khảo- Giải nhất


Vòng sơ khảo Cuộc đua số – Chủ đề Xe tự hành năm 2020, khu vực Miền trung, điểm thi Đại học Nha Trang. Đội thi CDS-NTU1 đã xuất sắc dành giải nhất, qua đó tiến vào bán kết 2020 Khu vực phía Nam sẽ diễn ra trung tuần tháng 5.