KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Thống kê SV các khóa học hoàn thành Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tính đến học kỳ 2, năm học 2017 – 2018


TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CĐR.

Nhìn nhận chung là tỷ lệ hoàn thành CĐR là khá thấp.

TỔNG HỢPHoàn thành CĐRSL SV hiện tại% Hoàn thành
K571619288956%
K58934256636%
K59437367912%

 

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN