KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng CNTT năm 2019

300 chỉ tiêu cho sinh viên CNTT các ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin định hướng ứng dụng, và Cao đẳng CNTT

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG NĂM 2019 – NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả thi THPT

I

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

2

7480201PHE

Công nghệ thông tin

(chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh – Việt)

30

A01; D01; D07; D96

15

7480201

Công nghệ thông tin

(2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính)

200

A00; A01; D01; D07

16

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

60

A00; A01; D01; D07

II

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

7

6480201

Công nghệ thông tin

100

LỌC TIN THEO
15 năm xây dựng và phát triển
Video news
Other videos
GƯƠNG MẶT SINH VIÊN